به گزارش خبرنگارصالحین از استان سمنان، درراستای اعتلا شبکه تربیتی صالحین سرکشی و نظارت تخصصی از نواحی شاهرود،میامی،دامغان و حوزه های مقاومت بسیج انجام شد.
لازم به ذکر است که این نظارت ها همچنان ادامه دارد.