غلامرضا قاسمی کبریا استاد دانشگاه تهران و کارشناس خانواده در گفتگو با خبرنگار مرآت، با بیان اینکه امروزه در عصر الکترونیک و سایبری به سر می بریم، ابراز کرد: متاسفانه خط مشی درستی در حوزه فعالیت سایبری وجود ندارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در فضای مجازی آن مطالبی که باید ترویج نشود، ترویج می شود و مواردی که لازم است ترویج شود، ترویج نشده است.

این استاد دانشگاه افزود: آنچه که در حوزه سایبری و شبکه های اجتماعی می بینیم این است که یک هدف مشخصی وجود ندارد و بسیار راحت حریم ها، عرف ها و رسوم ها شکسته می شود.

قاسمی کبریا با بیان اینکه 70 درصد جوانان ما اوقات خود را صرف حوزه سایبری و فضای مجازی می کنند،اضافه کرد: بخش عظیمی از جوانان ما به سرگرمی های پوچ و بی ارزش در همین فضای مجازی دچارند.

وی ابراز کرد: باید به جوانان کمک کنیم تا بتوانند نسبت به ابزار سایبری نگاه عاقلانه داشته باشند به اینگونه که حوزه سایبری را برای آنان ابزاری معرفی کنیم که از آن در جهت تعالی و بهبود زندگی استفاده کنند نه اینکه عمر خود را صرف سرگرمی های بیهوده کنند.

استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: ما جوانانی داریم که در بخش های نرم افزاری خوب کار کردند و این ابزار را در راه درست به خدمت گرفتند ولی جمعیت عظیمی از جوانان از این ظرفیت نادرست استفاده می کنند.

قاسمی کبریا به آسیب های سایبری که جوانان درگیر آن هستند اشاره کرد و گفت: چت کردن های بی مورد، سرچ اطلاعات تکراری، دامن زدن به شایعات و استفاده ضداخلاقی، بخش بزرگی از سرگرمی جوانان ما در فضای مجازی و سایبری شده است.

وی تصریح کرد: این پوچی گرایی و هرز رفتن ها دامن بخش عظیمی از جوانان ما را گرفته و نگاه عقل محورانه آنها را از بین برده است، لذا نمی داند در زندگی اش دارد چه می دهد و در عوض چه می گیرد.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه افراد عقل محور که استفاده درستی از ابزار سایبری می کنند باید پررنگ تر شوند، اذعان کرد: جوانان ارزشی و خوبی در حوزه سایبری ورود کردند و فعالیت خوب و مفیدی نیز دارند ولی حضورشان در مقابل جوانانی که نگاه عقل محور به ابزار سایبری ندارند، کمرنگ است.

قاسمی کبریا افزود: در فضای مجازی باید وحدت رویه ای ایجاد شود مثلا مساجد یا هیئت ها یا جوانان ارزشی دانشگاه ها الگوهای لازم برای جوانان را طرح و گسترش دهند.